Antwoorden

Week 4: Circulair bouwen

4.1 - Wat is het doel van circulariteit?

A. Beperken van energievraag

B. Beperken van rechte vormen in ontwerpen

C. Tegengaan van uitputten van grondstoffen

Meer informatie: https://circulairebouweconomie.nl/

 

4.2 - Is het belangrijk dat in het ontwerpproces al rekening wordt gehouden met circulair bouwen?

A. Nee, want een aannemer gaat het pas circulair bouwen

B. Ja, om rekening te houden met bouwmaterialen en toekomstig gebruik voordat je bouwt

C. Nee, pas als de opdrachtgever het gebouw gaat gebruiken wordt het belangrijk

Toelichting: In de praktijk heeft circulair bouwen een grote invloed op de manier waarop een gebouw tot stand komt. Dit begint al bij de tekentafel van de architect. In het ontwerp moet de architect keuzes maken met betrekking tot bijvoorbeeld de benodigde hoeveelheid materialen en de mogelijkheid tot het wijzigen van de bestemming van het gebouw.

 

4.3 - Wat zijn hernieuwbare grondstoffen?

A. Aluminium

B. Hout

C. Beton

Toelichting: Een hernieuwbare grondstof groeit na winning binnen een mensenleven terug zonder het ecosysteem uit te putten.

 

4.4 - Wat is een materialenpaspoort?

A. Een overzicht van de materialen die gebruikt zijn in een bouwwerk en buiten de Europese Unie zijn gekocht

B. Een overzicht van wat er vrij is gekomen of gaat komen uit een te slopen weg, brug of ander bouwwerk.

C. Een overzicht met de kosten inzichtelijk per m2 van de materiaalsoorten

Toelichting: Een materialenpaspoort van een bouwwerk maakt inzichtelijk welke materialen bij de bouw zijn gebruikt en hoe ze zijn verwerkt. Dat maakt het hergebruiken en terugwinnen van materialen bij de sloop of demontage veel eenvoudiger en geeft bouwwerken meer waarde.

 

Week 3: Duurzame gebouwen

3.1 - Wat betekent BENG?

A. Bijzonder Energiezuinig Nieuw Gebouw

B. Bewezen Energiebesparend Nationaal Gebouw

C. Bijna Energieneutraal Gebouw

Toelichting: BENG omvat de energieprestatie-eisen voor nieuwe gebouwen in Nederland. Alle vergunningsaanvragen voor nieuwbouw na 1 januari 2021 moeten voldoen aan de BENG-eisen.

 

3.2 - Wat is het verschil tussen energieneutraal en nul-op-de-meter (NOM)?

A. Geen

B. Een NOM gebouw wekt niet alleen de energie voor gebouwinstallaties zelf op, zoals bij een energieneutraal gebouw, maar ook het jaarlijkse energiegebruik van de apparaten die bewoners/gebouwgebruikers zelf in het gebouw meenemen (computers, koelkast, wasmachine)

C. Energieneutraal gebouw heeft geen CO2 uitstoot en een NOM gebouw is losgekoppeld bent van het energienet

Toelichting: Een energieneutraal gebouw wekt het gebouwgebonden energieverbruik zelf op (bijvoorbeeld in het energiegebruik voor verwarming, ventilatie en koeling).

Bij een NOM gebouw staat de netto elektriciteitsmeter aan het eind van het jaar weer op nul. Dat betekent dat het huis over het jaar heen evenveel energie heeft opwekt als gebruikt (zowel voor het gebouw als de gebruikers).

 

3.3 - In 1979 werd op de TU Delft een driestappenstrategie geïntroduceerd om een energiezuinig ontwerp te maken. Hoe heet die driestappenstrategie?

a. Hink-stap-sprong

b. De Delftse bouwstrategie

c. De Trias Energetica

Toelichting: De Trias Energetica

Stap 1. Beperk de energievraag

Stap 2. Gebruik duurzame energie

Stap 3. Indien nodig, gebruik fossiele energiebronnen efficiënt

 

3.4 - Wat is de eerste stap in het verduurzamen van een gebouw?

A. Het gebouw goed isoleren

B. De lampen uitdoen wanneer er niemand aanwezig is

C. Zonnepanelen plaatsen

 

3.5 - Wat is het meest duurzaam aan De Gieterij?

A. Het behoud en hergebruik van de oude fabriekshal

B. De aansluiting op het warmtenet

C. De draaideuren die zorgen voor verminderen van het warmteverlies

D. Het hergebruik van de warmte in het gebouw via waterleidingen in het beton (betonkernactivering)

E. Het spoelen van de toiletten met overtollige grondwater van de binnenstad

Toelichting:

Alle antwoorden zijn goed! Duurzaamheid is een containerbegrip en er kan niet zomaar een waarde aan toegekend worden. Het is goed om te beoordelen of een duurzame toepassing financieel interessant is, haalbaar is en welke impact het op het milieu heeft. Een goede balans tussen deze 3 factoren (geld, haalbaarheid en milieu) biedt een verantwoorde keuze.

 

Week 2: Warmtevoorziening

2.1 - Hoeveel gas gebruiken we eigenlijk om een gebouw te verwarmen?

Hoeveel gas hebben we minstens nodig om De Gieterij te verwarmen?

A. Minder dan 10.000 m3

B. Tussen 10.000 m3 en 150.000 m3

C. Tussen 150.000 m3 en 400.000 m3

D. Meer dan 400.000 m3

Minstens 50.000 m2 x 8,9 m3 = 489.500 m3

 

2.2 - Duurzame warmtebronnen

Er zijn verschillende duurzame warmtebronnen om warmte op te wekken als vervanger voor aardgas. Wat zijn drie voorbeelden van duurzame warmtebronnen?

A. Kernenergie, fysiothermie, stralingswarmte

B. Aquathermie, biomassa, bodemenergie (WKO)

C. Geothermie, restwarmte, infrarood

 

2.3 - Warmteopwekking

Hoe wordt De Gieterij verwarmd?

A. Met een gasgestookte CV ketel

B. Met een warmtepomp

C. Met een biomassaketel

D. Via stadsverwarming

Het gebouw De Gieterij wordt door zowel een warmtenet als met een warmtepomp verwarmt. De warmtepomp onttrekt warmte uit de lucht die het gebouw afvoert via een ventilatiesysteem. Deze warmte wordt hergebruikt via waterleidingen in het beton.

 

2.4 - Warmtenet

Hoeveel zonnepanelen heb je nodig voor het gemiddelde stroomverbruik van een warmtepomp?

A. +/- 5

B. +/- 7

C. +/- 10

Een gemiddeld zonnepaneel produceert ongeveer 300 kWh elektriciteit per jaar. Om het verbruik van 2857 kWh van de warmtepomp te dekken, heb je 2857 / 300 = +/- 10 zonnepanelen nodig.

 

2.5 - Aquathermie

Aquathermie is het verwarmen en koelen van gebouwen door het gebruik van warmte en koude van oppervlakte water, afvalwater of drinkwater. Welk warmteniveau levert deze manier van warmtewinning?

A. Midden temperatuur (55-75 C)

B. Laag temperatuur (30-55 C)

C. Zeer lage temperatuur (10-30C)

Warmte uit water is van lage temperatuur (15°C). Deze temperatuur zal moeten worden opgewaardeerd naar 40°- 70°C met een warmtepomp.

 

2.6 - Warmtebesparing

De Gieterij heeft een zonneschoorsteen? Wat is dat?

A. Een schoorsteen waar de zon doorheen schijnt

B. Natuurlijke ventilatie via thermische trek

C. Daglichtsysteem

Met een zonneschoorsteen ontstaat op een natuurlijke manier luchtstroom. Doordat de zon op de glazen schoorsteen schijnt, wordt de lucht daar warm. Warmte lucht stijgt op waardoor er een natuurlijke luchtstroom ontstaat. De zonneschoorsteen zorgt dus voor een natuurlijke ventilatie via thermische trek.

 

Week 1: Elektriciteit

1.1 – Elektriciteitsverbruik

Wat is het gemiddelde elektraverbruik per jaar van het schoolgebouw de Gieterij in Hengelo?

Tussen de….

A. 50.000 kWh – 100.000 kWh

B. 100.000 kWh en 500.000 kWh

C. 500.000 kWh en 2000.000 kWh

D. meer dan 2500.000 kWh

In de tabel met energiekentallen van CBS lees je dat bij een oppervlakte tussen de 10.000 en 25.000 m2 het elektriciteitsverbruik van MBO onderwijsgebouwen 54,2 kWh per m2 is. 55.000 m2 x 54,2 is bijna 3 miljoen kWh. Je mag ervan uitgaan dat het verbruik minstens 3 miljoen kWh is. (Het werkelijk gemiddelde verbruik per jaar is 3,5 miljoen kWh)

 

1.2 - Energiekosten per student

Hoeveel kost het gemiddelde elektraverbruik per jaar per student in De Gieterij in Hengelo?
A. tussen € 1,- en € 15,-

B. tussen € 15,- en € 25,-

C. tussen € 25,- en € 40,-

D. meer dan € 40,- per student

Toelichting:

Bruto Vloer Oppervlak Verbruik Elektra kosten Elektriciteitsbelasting
€0,07 Eerste 10000 10001-50000 50000-10mio totaal per leerling
3M x 0,07 10000 x 0,09770 50000 x 0,05083 (3M-10000 – 50000) x 0,01353 Totaal / 9250 studenten
55000 m2 Minstens 3000000 kWh € 210.000,00 € 977,00 € 2541,50 € 39.778,20 € 253.296,70 27,38

 

1.3 - CO2-uitstoot

Hoeveel CO2 uitstoot genereert het elektraverbruik van De Gieterij in Hengelo per jaar (ervan uitgaan dat de stroom afkomstig is van een kolencentrale) ?

A. minder dan 1.000 kg CO2 per jaar

B. tussen 1.000 kg en 100.000 kg CO2 per jaar

C. tussen 100.000 kg en 1.000.000 kg CO2 per jaar

D. meer dan 1.000.000 kg CO2 per jaar

Toelichting:

Bruto Vloer Oppervlak Verbruik per jaar C02 uitstoot per kWh (google) CO2 uitstoot
55000 m2 3000000 kWh 0,649 kg 1.947.000 kg

 

 

1.4 - CO2 compenseren

Hoeveel bomen zijn er nodig om de CO2 uitstoot door het (grijze) elektraverbruik van De Gieterij te compenseren?

A. minder dan 50 bomen

B. tussen de 50 en 5000 bomen

C. tussen de 5000 en 150.000 bomen

D. meer dan 150.000 bomen

 

Toelichting:

1.947.000 / 20 = 97.350 bomen

 

1.5 - Zonnestroom

Hoeveel zonnepanelen zijn er nodig om op jaarbasis voldoende elektra op te wekken voor de verlichting in de centrale hal van De Gieterij in Hengelo?

A. Minder dan 10 PV panelen

B. Tussen 10 en 25 PV panelen

C. Tussen 25 en 50 PV panelen

D. Meer dan 50 PV panelen

 

Toelichting:

46 x 80W + 34 x 120W = 3,680 kW + 4,080 kW = 7,76 kW

10 uur per dag x 5 dagen in de week x 45 weken = 2.250 branduren per jaar

Verbruik = 7,76 kW x 2.250 h = 17.460 kWh

Aantal panelen (1Wp heeft opbrengst van 1kWh per jaar), 1 paneel = 300 Wp:

17.460 / 300 = 59 panelen

 

EnergyQuiz op het ROC van Twente is een samenwerkingsverband van Strukton Worksphere, Stichting Generatin' en het ROC van Twente. Voor vragen over de EnergyQuiz op het ROC van Twente, neem contact op met je docent. Voor andere vragen, neem contact op met Martijn Zomerplaag.

Contact
Martijn Zomerplaag

+31 (0) 6 397 200 11
martijn@concern4.nl

 

Website door Yanick Brezet. Yanickbrezet.nl (c) 2018 EnergyQuiz