De Energy Quiz op het ROC van Twente

Energie. Je hebt en krijgt er steeds meer mee te maken. Je merkt pas hoe afhankelijk we van energie zijn als de verwarming het niet doet, lichten niet aan gaan of je smartphone niet wordt opgeladen. Het is vanzelfsprekend dat we altijd en overal stroom hebben. Ook later, in jouw werk, is het energievraagstuk van groot belang. Omdat je gaat bijdragen aan een energiezuinig gebouw of de aanleg van energievoorzieningen. De wijze waarop wij energie opwekken, gaat sterk veranderen. We gaan steeds meer gebruik maken van natuurlijke bronnen zoals het opwekken van energie via de wind en de zon. Omdat olie, gas en steenkolen opraken en vervuilend zijn.

Genoeg redenen dus om wat meer te weten te komen over energie. En in het bijzonder over het energiegebruik in jouw schoolgebouw. Met de Energy Quiz leer je op een praktische en actieve manier over energie en energiebesparingsmogelijkheden in jouw omgeving.

In totaal winnen 3 teams winnen de EnergyQuiz 2020: het team met de meest goede antwoorden op de quizvragen, het team met het beste plan voor de voetafdruk challenge & het team met de beste inzet.  Deze teams winnen een exclusieve sustainability tour! Dat is een compleet verzorgde dag met een bezoek aan de meest duurzame hotspots (tijdens schooltijd!). Een gave belevenis!

De Energy Quiz: hoe werkt het?

Met je team beantwoord je wekelijks 4 meerkeuzevragen via de lessen ‘Duurzaamheid in beroep’. Vul in cumlaude steeds de antwoorden van die week in.

Na een maand, aan het einde van de Quiz maak jij met jouw team een plan dat aansluit bij de voetafdruk challenge. Een jury beoordeelt welk idee namens jouw locatie naar de finale gaat.

In de finale presenteren en verdedigen de finalisten hun idee voor een vakjury. De 3 teams met de meest goede Quiz-antwoorden spelen een finale. Deze 3 teams worden tijdens de finale bekend gemaakt. Het team met het beste plan, het team met de meest goede antwoorden & het team met de beste inzet krijgen niet alleen eeuwige roem, maar ook een geheel verzorgde sustainability tour!

Op deze site komen aan het einde van de energiequiz de juiste antwoorden van de Energy Quiz en de teamstanden te staan.

Ook organiseren we excursies naar biomassacentrale Twence, de houtgestookte warmteketel van TwenteBad, de duurzaamste autogarage van Europa, de nieuwbouw van het duurzame stadskantoor Hengelo en de allereerste nul-op-de-meter verkeersbrug van Nederland.

Vragen? Stuur een mail naar martijn@concern4.nl

De spelregels

Formeer een team en verzin een leuke teamnaam.

Kies een teamcaptain, zijn/haar antwoorden tellen mee voor de competitie.

De Energy Quiz met de meerkeuzevragen staan op energyquiz.nl/rocvantwente

Iedere week beantwoord je 4 meerkeuzevragen.

Iedereen, dus elk teamlid, moet de quiz vragen beantwoorden en inleveren.

Uiterlijk zondag 23:59 moet iedereen de antwoorden inleveren via Cum Laude. De laatste week is de deadline vrijdag 23:59 uur.

Op tijd beantwoorden = een extra punt! (Elke week, dus in totaal kan je 4 bonuspunten verdienen voor op tijd inleveren).

Ben je zeker over een antwoord? Zet de verdubbelaar in! Deze verdubbelt het aantal punten dat je krijgt voor het antwoord. (Maximaal 1x te gebruiken in de gehele competitie)

Twijfel je over een antwoord? Zet dan de joker in! Als je de joker inzet wordt die vraag sowieso goedgerekend. (Maximaal 1x te gebruiken in de gehele competitie)

De verdubbelaar en de joker kunnen niet op dezelfde vraag ingezet worden.

De antwoorden op de vragen worden aan het einde van de vierde week geplaatst op de website energyquiz.nl/rocvantwente. Ook wordt dan de ranking gepubliceerd op de website.

De EnergyQuiz wordt afgesloten met een casus: het maken van plan voor de voetafdruk challenge + een filmpje.

Op de finaledag zijn er 3 winnaars:

  • Top 3 van de quiz speelt een finale met benaderingsvragen
  • De 5 teams met het beste plan van de voetafdruk challenge, door een deskundige jury beoordeeld wie de beste is
  • Team met de beste inzet

De prijs: een exclusieve sustainability tour!

Programma

Datum en tijd Waar Wat/opmerkingen
Dinsdag 25 februari 2020 15.00-16.00 uur Gieterij, Storkzaal B Kick-off - Berri de Jonge - innovatiemanager Plegt-Vos & Martijn Zomerplaag – Concern4
Week van 2-6 maart 2020 Thuis of in de les Energiequiz vragen week 1 – deadline inleveren 8 maart
Week van 9-13 maart 2020 Thuis of in de les Energiequiz vragen week 2 – deadline inleveren 15 maart
Week van 16-20 maart 2020 Thuis of in de les Energiequiz vragen week 3 – deadline inleveren 22 maart
Week van 23-27 maart 2020 Thuis of in de les Energiequiz vragen week 4 – deadline inleveren 27 maart
Maandag 23 maart 2020 Thuis Cursus video maken + uitleg voetafdruk challenge– deadline video’s 17 april 2020
Maandag 30 maart 2020 Individueel Antwoorden worden gedeeld van de energiequiz + ranking
12 mei 2020 Docenten ROC Top 5 maken van de ingezonden voetafdruk challenge en naar de jury toesturen
19 mei 2020 12:30 uur – 14.30 uur Gieterij, Storkzaal A+B Finale

Top 3 Quiz

Top 5 Voetafdruk challenge

 

Quizvragen

Week 1 - Elektra

Vraag 1.1 - Elektriciteitsverbruik

Wat is het gemiddeld elektraverbruik per jaar van het schoolgebouw De Gieterij in Hengelo?

Het gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik ligt tussen;

A. 1 kWh – 500.000 kWh

B. 500.000 kWh en 1.000.000 kWh

C. 1.000.000 kWh en 2.500.000 kWh

D. meer dan 2.500.000 kWh

Toelichting

Het energieverbruik is de elektriciteit en gas over een bepaalde periode dat verbruikt is. Het energieverbruik geldt voor de hoeveelheid energie die is gebruikt door huishoudens, bedrijven en het vervoer in Nederland. Een energiemeter in de meterkast meet het verbruik in gebouwen.

Het energieverbruik kan worden gemeten door de standen van de meter in de meterkast af te lezen. De elektriciteit wordt gemeten in kilowatt uur (kWh). Het gemiddelde elektriciteitsverbruik van huishoudens is 3100 kWh per jaar. Deze hoeveelheden leiden tot een gemiddelde energierekening van 1640 euro per jaar. Toch is dit gemiddelde geen goed vergelijkingspunt voor mensen die willen weten of hun verbruik te hoog of te laag is. Er spelen namelijk allerlei factoren mee, zoals in wat voor soort huis/gebouw men woont. Zo is er een groot verschil tussen een klein appartement en een groot vrijstaand huis, een nieuw en een oud gebouw, geïsoleerd of niet. Natuurlijk speelt het aantal bewoners/gebruikers ook mee. Grote energieverbruikers zijn koelkasten, diepvriezen, de airco en de wasdroger.

Gegevens:

Vloeroppervlakte: Hengelo 55.000 m2

Hints

Net als bij huishoudens worden ook gemiddelde energie verbruiken van scholen bijgehouden. Zoek op de site van CBS (https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/ ) op wat het gemiddelde verbruik is (energiekentallen). En schat in of het verbruik van jouw schoolgebouw hoger of lager dan het gemiddelde zal zijn.

 

Vraag 1.2 – Energiekosten per student

Hoeveel kost het gemiddelde elektraverbruik per jaar per student in De Gieterij in Hengelo?

De kosten per student per jaar van het energieverbruik zijn:

A. tussen € 1,- en € 20,-

B. tussen € 20,- en € 40,-

C. tussen € 40,- en € 60,-

D. meer dan € 60,- per student

Toelichting

Voor de school is het interessant om te weten wat de kosten per student zijn om goed af te kunnen wegen of het interessant is om te investeren in maatregelen om energie te besparen. Om jullie voort te helpen zijn de energiekosten per kWh opgenomen in de gegevens. Je mag er vanuit gaan dat er naast de energiebelasting en de energiekosten, er geen overige kosten zijn.

Vind je het interessant om meer te weten over energiebelastingen? Dan kan je kijken op:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/belastingen_op_milieugrondslag/energiebelasting/

Gegevens

Aantal studenten:

De Gieterij, Hengelo: 9250 studenten

Energiekosten per kWh: € 0,08

 

Energiebelasting per kWh: Jaar 0 t/m 10.000 kWh 10.001 t/m 50.000 kWh 50.001 t/m 10 miljoen kWh meer dan 10 miljoen kWh zakelijk
2017* € 0,1013 € 0,04901 € 0,01305 € 0,00053

 

Hints

Kijk of je de gegevens en uitkomsten uit de voorgaande vraag kan gebruiken als informatie om deze vraag te beantwoorden.

 

Vraag 1.3 – CO2 uitstoot

 

Hoeveel CO2 uitstoot genereert het elektraverbruik van De Gieterij in Hengelo?

A. minder dan 1.000 kg Co2 per jaar

B. tussen 1.000 kg en 100.000 kg Co2 per jaar

C. tussen 100.000 kg en 1.000.000 kg Co2 per jaar

D. meer dan 1.000.000 kg Co2 per jaar

Toelichting

Door ontbossing en bij het opwekken van energie door verbranding van olie, gas en kolen komt onder andere koolstofdioxide (CO2) vrij. Dat werkt in de lucht als een deken rond de aarde. Warmte van de zon die de aarde bereikt, kan daardoor niet zomaar weer verdwijnen in de ruimte. Dit is het zogenoemde broeikaseffect, wat ervoor zorgt dat de aarde opwarmt. De wetenschap heeft vastgesteld dat de hoeveelheid CO2 in de lucht de afgelopen 150 jaar met bijna 40 procent is toegenomen. Volgens het International Energy Agency is de energiesector verantwoordelijk voor ruim 1/3de  van alle CO2-uitstoot veroorzaakt door de mens.

Energie kan ook opgewekt worden vanuit duurzame bronnen, waarbij geen CO2 ontstaat. Vormen van duurzame energie zijn bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie en aardwarmte. Duurzame energie kan je zelf opwekken, maar kan ook ingekocht worden bij een energieleverancier. Bij elektriciteit wordt dit vaak groene stroom genoemd.

Hints

Zoek uit hoeveel CO2 uitgestoten wordt per verbruikte kWh. Ga er van uit dat 20% van de energie duurzaam opgewekt wordt (groene stroom).

Tip: Je kan dit zelf berekenen, maar ook gebruik maken van een CO2 calculator op internet!

 

Vraag 1.4 – Zonnestroom

Hoeveel zonnepanelen zijn er nodig om voldoende elektra op te wekken voor de verlichting in de centrale hal/atrium van De Gieterij in Hengelo?

A. Minder dan 10 PV panelen

B. Tussen 10 en 25 PV panelen

C. Tussen 25 en 50 PV panelen

D. Meer dan 50 PV panelen

Toelichting

Verlichting is een grote energieverbruiker in ieder gebouw en er zijn vele mogelijkheden om hier zuiniger mee om te gaan. Zo kan je denken aan de volgende voorbeelden:

- Het uitzetten van de verlichting wanneer het niet gebruikt wordt

- Het aan- en uitschakelen van de verlichting met aanwezigheidsdetectie

- De verlichting laten reageren op de hoeveelheid daglicht die de ruimte binnenkomt

- Het vervangen van de verlichting voor duurzame LED verlichting

Toch zal je verlichting nodig hebben om voldoende licht te hebben in je gebouw. De stroom die hiervoor nodig is kunnen je opwekken door middel van zonnepanelen.

Hints

Tel het aantal lampen in het atrium en ga na hoeveel stroom een lamp verbruikt. Wanneer je dit vermenigvuldigd met het aantal uren dat deze lamp aanstaat (hoe lang is de school open per jaar en branden deze lampen dan?), kun je uitrekenen hoeveel zonnepanelen je nodig hebt om deze energie op te wekken.  Je mag hierbij er van uitgaan dat een zonnepaneel ieder jaar 300 kWh opbrengt.

WEEK 2   WARMTE

Vraag 2.1 - Warmteopwekking

Hoe wordt de warmte in De Gieterij opgewekt?

A. Door een CV ketel

B. Door een warmtepomp

C. Met biomassa

D. Via stadsverwarming

Toelichting

Een gebouw kan op verschillende manieren verwarmd worden. Zo kan je er voor kiezen je gebouw te verwarmen door het verbranden van aardgas door een CV ketel, zoals de meesten van jullie kennen van thuis.

Tegenwoordig wordt er steeds minder gas gebruikt. Een mogelijkheid om een gebouw te verwarmen door middel van elektriciteit is een warmtepomp.

Het is ook mogelijk om warmte op te wekken door middel van biomassa. Hiervoor kan bijvoorbeeld een hout pellet kachel gebruikt worden, waarin hout pellets verbrand worden.

Er kan ook samengewerkt worden om ergens centraal warmte op te wekken en warm water via stadsverwarming te gebruiken. Dit wordt vaak gebruik voor schaalvoordelen, of wanneer ergens veel restwarmte over is die benut kan worden. Een mooi voorbeeld hiervan is de afvalverwerking bij Twence.

Hints

Ga zelf op onderzoek uit en vraag rond!

Vraag 2.2 - Gasverbruik


Wat is het gemiddeld gasverbruik per jaar van De Gieterij in Hengelo?

A. Minder dan 10.000 m3

B. Tussen 10.000 m3 en 150.000 m3

C. Tussen 150.000 m3 en 300.000 m3

D. Meer dan 300.000 m3

 

Toelichting

Het gasverbruik is de hoeveelheid gas dat over een bepaalde periode verbruikt wordt. Het verbruik geldt voor de hoeveelheid gas die is gebruikt door huishoudens, bedrijven en het vervoer in Nederland. Een gasmeter in de meterkast meet het verbruik in gebouwen.

Het gasverbruik kan worden gemeten door de standen van de meter in de meterkast af te lezen. Het gasverbruik wordt gemeten in m3. Het gemiddelde gasverbruik van huishoudens in Nederland is 1400 m3 per jaar. Dit gemiddelde is geen goed vergelijkingspunt voor mensen die willen weten of hun verbruik te hoog of te laag is. Er spelen namelijk allerlei factoren mee, zoals in wat voor soort huis men woont. Zo is er een groot verschil tussen een klein appartement en een groot vrijstaand huis, een nieuw en een oud gebouw, geïsoleerd of niet. Natuurlijk speelt het aantal gebruikers van het gebouw ook mee. Buiten het verwarmen van een gebouw, wordt aardgas ook voor andere doeleinden binnen het gebouw gebruikt. Zo kan het ook worden gebruikt om mee te koken of warm water te verwarmen voor bijvoorbeeld de douche.

Hints

- Kijk of de hint van vraag 1 van vorige week je verder kan helpen.

- Het verbruik van gas naast het opwarmen van het pand, zoals het verwarmen van warm water voor douches en gebruik bij koken is verwaarloosbaar.

 

Vraag 2.3 – Warmte-opwekkers

 Wie wekt er meer warmte op in jouw schoolgebouw?
(De Gieterij in Hengelo)

A. Studenten

B. Docenten

C. Warmte-opwekinstallatie

D. ICT apparatuur

Toelichting

In de vorige vragen ging het om het verwarmen van een gebouw door middel van een installatie. Naast deze warmteopwekking, zijn er veel andere bronnen die zelf warmte uitstralen binnen het gebouw. Door gebruik te maken van deze warmte is het goed mogelijk in de winter minder energie te verbruiken. Dit kan onder andere gedaan worden door de warme lucht die uit het gebouw komt te gebruiken om het gebouw warm te houden en door het gebouw (nog) beter te isoleren.

Hints
Je mag er vanuit gaan dat een docent zware arbeid verricht!

Aantal studenten:

Hengelo: 9250 studenten

 

Vraag 2.4 – Warmte uit afvalverbranding

Zou je De Gieterij kunnen verwarmen met het afval dat er op deze locatie geproduceerd wordt?

A. Ja

B. Ja, maar alleen als je het afval in de zomer opspaart

C. Nee, het is net te weinig

D. Nee, er is veel te weinig afval

Toelichting

Het afval wordt opgehaald en naar de afvalverbranding gebracht. Een voorbeeld hiervan is de centrale van Twence in Hengelo.

Bij het verbranden van het afval komt er veel warmte vrij. Deze warmte wordt onder andere gebruikt voor de stadsverwarming. Je zou dus je eigen gebouw met het verbranden van je eigen afval warm kunnen houden. De vraag is; hebben we daar genoeg afval voor? (of andersom; hebben we daarvoor te veel warmte nodig?)

Hints

Hoeveel warmte wordt er met afval opgewekt? Hoeveel warmte is ieder jaar nodig om jouw schoolgebouw warm te houden? Gebruik de antwoorden en gegevens uit vorige vragen.

WEEK 3 – EMISSIE: UITSTOOT VAN CO2

Vraag 3.1 – Uitstoot broeikasgassen

Wat stoot per jaar de meeste broeikasgassen uit?

A. 10 Vrachtauto’s die gemiddeld 640 km per werkdag rijden

B. Kerncentrale

C. De productie van het eten wat je jaarlijks eet

D. Dit schoolgebouw (Gieterij)

Toelichting

De belangrijkste reden voor energiebesparing en duurzaamheid is om de aarde te beschermen tegen klimaatverandering. Eén van de grootste oorzaken van het veranderen van het klimaat zijn broeikasgassen. Deze worden veroorzaakt door verschillende bronnen zoals; vervoer, landbouw, gebouwen en energiecentrales. Deze bronnen hebben ieder hun eigen aandeel in de klimaatveranderingen. Bij het beantwoorden van deze vraag ga je onderzoeken hoeveel impact ze hebben op het klimaat.
In onderstaand diagram is te zien hoe groot het aandeel per sector is.

Hints

- Maak gebruik van internet om te onderzoeken hoeveel broeikasgassen uitgestoten worden

- Het meest voorkomende broeikasgas is CO2 (koolstofdioxide)

 

 

Vraag 3.2 – Compensatie door groei bomen

Hoeveel bomen moeten er in een jaar groeien om de CO2 uitstoot van dit schoolgebouw te compenseren?

A. Minder dan 50 bomen

B. Tussen 50 en 500 bomen

C. 500 en 5000 bomen

D. Meer dan 5000 bomen

Toelichting

Bomen halen CO2 uit de lucht en zetten die om in zuurstof en biomassa (zoals hout, blad en wortels). De zuurstof geven ze af aan de lucht. Bomen slaan vooral extra CO2 op als ze groeien. De CO2 wordt dan vastgelegd in de toenemende biomassa van de boom. Zodra ze volgroeid zijn, slaan bomen geen extra CO2 meer op (wel wordt er nog CO2 uit de lucht omgezet in onder andere zuurstof). De CO2 die ze in de groeifase hebben opgeslagen, blijft wel in de boom. Als het hout verbrandt of wegrot, komt de CO2 weer vrij in de lucht. De opslag van CO2 in bomen is dus tijdelijk.

Hints

Zoek uit hoeveel bomen er een jaar lang moeten groeien om een ton CO2 uitstoot te compenseren. Gebruik de antwoorden uit vorige vragen om tot het goede antwoord te komen!

 

Vraag 3.3 – ‘Warme truien’ dag

Hoeveel kilogram CO2 uitstoot bespaart een ‘warme-truien-dag’ wanneer die dag de verwarming wordt uitgeschakeld op een gemiddelde dag in februari?

A. Minder dan 1.000 kg Co2

B. Tussen 1.000 en 2.500 kg Co2

C. Tussen 2.500 en 5.000 kg Co2

D. Meer dan 5.000 kg Co2

Toelichting

Jaarlijks wordt rond 16 februari een “Warme-truien-dag” georganiseerd. Dit wordt gedaan om mensen bewust te maken dat een beter milieu bij jezelf begint.

Stel je voor dat dit jaar ROC van Twente mee doet aan de ‘warme-truien-dag’. Deze dag zal de verwarming van het pand worden uitgeschakeld en zal iedereen (docent en student) een warme trui aantrekken om het niet koud te krijgen. Dit zal zorgen voor een grote energie besparing.

Hints

Op een winterse dag zal er meer gas of warmte verbruikt worden dan gemiddeld!

 

Vraag 3.4 – ENERGIE BESPAREN

Wat moet je als eerste doen wanneer je energie wilt besparen in dit gebouw? (De Gieterij)

A. De lampen uitdoen wanneer er niemand aanwezig is

B. Het gebouw beter isoleren

C. Zonnepanelen plaatsen

D. Groene stroom inkopen

 

Toelichting

Op een verantwoorde manier energie besparen doe je in een bepaalde volgorde. De meest duurzame energie is energie die je niet hoeft op te wekken!

Hiervoor is een model beschikbaar, die de Trias Energetica wordt genoemd. De volgorde van het verduurzamen van energievoorziening wordt met dit model toegelicht.

Hints

Gebruik het model van de trias energetica om het juiste antwoord te vinden.

 

WEEK 4              CIRCULARITEIT EN DUURZAAMHEID

Vraag 4.1 - Circulariteit

Welke van onderstaande situaties is het meest circulair?

A. Plaatsen van zonnepanelen om energie op te wekken

B. Ombouw van een oude fabriekshal naar een schoolgebouw, zoals De Gieterij in Hengelo

C. Het plaatsen van LED verlichting om energie te besparen

D. Gebruik maken van de warmte uit het restafval (Twence) om gebouwen zoals De Gieterij te verwarmen.

Toelichting

De circulaire economie gaat om het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden: een gesloten kringloop. Voor gebouwen betekent ‘circulair’ bijvoorbeeld dat materialen hergebruikt worden, maar ook dat het gebouw flexibel ingezet kan worden. Het hergebruiken van grondstoffen, producten en materialen in een gesloten kringloop vraagt om een andere denk- en werkwijze. Een producent is bijvoorbeeld niet meer alleen verantwoordelijk voor het leveren van materialen, maar ook voor het terughalen ervan na gebruik.

Hints

Hoe hoger de waarde is van de toepassing wanneer het wordt hergebruikt, hoe meer circulair het is. In onderstaand figuur staan de niveaus toegelicht.

Vraag 4.2 – Afval scheiden

Hoeveel procent van het afval in Nederland wordt ook daadwerkelijk gescheiden ingezamel

A. minder dan 20%

B. tussen 20% en 40%

C. tussen 40% en 60%

D. meer dan 60%

 

Toelichting

Nederland wil in 2020 in totaal 75 procent van het huishoudelijk afval scheiden. Volgens Milieu Centraal is dat goed haalbaar: ruim 80 procent van het huishoudelijk afval kan gescheiden worden. Op dit moment zijn we daar nog niet. De meeste winst is te halen met het nog beter scheiden van gft-afval, gevolgd door papier.

Hints

Google is je grootste vriend!

 

Vraag 4.3 – Duurzame energie

Welke toepassing voor het opwekken van schone / duurzame energie gebruikt De Gieterij?

A. Zonnepanelen

B. Warmtepomp

C. LED verlichting met aanwezigheidsdetectie

D. Warmte terugwinning uit de lucht die het gebouw uit gaat

Toelichting

De definitie van duurzame energie is volgens Wikipedia:

“Duurzame energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.”

Zoek op wat de werking van de verschillende antwoordmogelijkheden is, ga na of het om duurzame energie gaat en probeer er achter te komen of het in De Gieterij toegepast wordt.

Hint

Voor het opzoeken van de werking van de mogelijkheden is Google je grootste vriend!

 

Vraag 4.4 – Warmtebesparing


Welke toepassing in het schoolgebouw De Gieterij is het meest besparend in het energieverbruik voor warmte in het gebouw?

A. De sluisdeur bij de ingang van het gebouw

B. De isolatie van het gebouw

C. De aansluiting op de stadsverwarming

D. De zonnepanelen op het dak

Hint

Discussieer met je teamgenoten wat volgens jullie het meest besparend is.

 

 

 

EnergyQuiz op het ROC van Twente is een samenwerkingsverband van Strukton Worksphere, Stichting Generatin' en het ROC van Twente. Voor vragen over de EnergyQuiz op het ROC van Twente, neem contact op met je docent. Voor andere vragen, neem contact op met Martijn Zomerplaag.

Contact
Martijn Zomerplaag

+31 (0) 6 397 200 11
martijn@concern4.nl

 

Website door Yanick Brezet. Yanickbrezet.nl (c) 2018 EnergyQuiz